Kuapo ʻŌlelo
Hawaiian Hawaii & English

A‘o Ho‘okeleka‘a‘ike

Distance Learning Programs

Ua a‘o ho‘okeleka‘a‘ike mua nā kumu Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani i nā papa ʻōlelo Hawai‘i (HAW101/HAW102/HAW201/202) ma ka pūnaewele puni honua ma ka makahiki 2002. Mau nō kā mākou noi‘i a ho‘okolohua ‘ana i ke a‘o ho‘okeleka‘a‘ike ‘ana ma o ka pūnaewele puni honua.

Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani first taught Hawaiian language (HAW101/HAW102/HAW201/202) via the Internet in the Fall semester of 2002. We continue to explore the use of the Internet to deliver classes and academic programs offered by our college.

I kēia manawa, ke a‘o ‘ia nei nā papa ‘ōlelo Hawai‘i ma o ko Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani ku‘ikahi me ka ‘Aha Pūnana Leo, Inc., ma ka pūnaewele puni honua. E kele i ko lākou palapala ʻōwehe papa no ka ‘ike hou aku a i ʻole no ke kāinoa ʻana.

At this time, Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani and its consortium partner, the ‘Aha Pūnana Leo, Inc., offer Hawaiian language classes via the Internet. Please visit their class informational webpage for more information or to apply.