Kuapo ʻŌlelo
Hawaiian Hawaii & English

Leokī 7.1 no ka Mac OS X 10.3 a ‘oi a‘e

Leokī 7.1 for Mac OS X 10.3 and higher

‘Ōlelo Mua:

Overview:

Hō‘ike kēia mau palapala ‘ōkuhi i ka ho‘oili ‘ana i nā waihona e pono ai ka ho‘omākaukau ‘ana i ke kamepiula Macintosh OS X no ka ho‘ohana ‘ana i ka Leokī 7.1.

This document contains instructions for downloading the files required to prepare your Macintosh to use Leokī 7.1 under OS X.

‘Ōlelo A‘o:

Warning:

E hō‘oia mua i ka loa‘a o ka Mac OS X mana 10.3 a ‘oi a‘e ma kāu kamepiula.

You must confirm that you have Macintosh OS X 10.3 or higher on your computer.

He mo‘okāki kūikawā ka mo‘okāki "kahu" i ho‘opa‘a ‘ia ma ka wā āu i ho‘omākaukau mua ai i ke kamepiula (i kekahi manawa, kapa ‘ia ia mo‘okāki ‘o "admin"). Inā ‘a‘ole ‘oe ‘ike i ka ‘ōlelo huna no ia mo‘okāki ma ke kamepiula, pono e ‘imi i ke kōkua o ke kanaka nāna i ho‘omākaukau i ke kamepiula.

The "admin" account that is created when you first configure your computers is a special account. (sometimes this account is named "admin"). If you do not have the password for this account on your computer, you must seek the assistance of the individual who first configured the computer.

Pono e ho‘oili mua ‘ia nā waihona a pau i loko o ke pā "Leoki7.1MacOSX" ma ka mo‘okāki "kahu" o kāu kamepiula. Inā ‘a‘ole kāu mo‘okāki ka mo‘okāki "kahu", he pono paha ka ho‘oili hou ‘ana o ia wahī, a i ‘ole, hiki ke hana kope ‘ia ma luna o ka sēdē a i ‘ole ka ‘enelule no ka ho‘one‘e ‘ana i ka mo‘okāki "kahu".

You must first download all of the files contained in the disk "Leoki7.1MacOSX" on the "admin" account of your computer. If your account is not the "admin" account, you may perhaps have to download it again, or, copy the files onto a CD or pen/thumb/jump drive and move them to the "admin" account.

ʻŌkuhi Hoʻoili a Hoʻouka

Download and Installation Instructions

E ho‘oili i ka waihona "Leoki7.1MacOSX.zip" i pāku‘i ‘ia i ka loulou ma lalo iho nei.

Download the file "Leoki7.1MacOSX.zip" that is linked below.

Leoki7.1MacOSX.zip - (6.5 ‘ai pā miliona)

Leoki7.1MacOSX.zip - (6.5 Meg)

Ua ‘opi a mālama ‘ia ia waihona ma ke ‘ano he waihona ".zip". ‘O ka pololei, ma hope o ka ho‘oili ‘ana i ka waihona, e wehe ‘akomi ‘ia ana ka waihona .zip, a e ‘ike ‘ia ana he waihona i kapa ‘ia ‘o "Leoki7.1MacOSX.dmg" ma ka ‘oneki o kāu kamepiula (a i ‘ole i loko o ka wahī āu i koho ai no ka ho‘oili ‘ana i nā waihona mai ka pūnaewele mai). Inā ‘a‘ole i wehe ‘akomi ‘ia ka waihona .zip, e kaomi pālua ma luna o ia waihona, a e ‘ike ‘ia ana nō ka waihona "Leoki7.1MacOSX.dmg".

This file has been archived as a ".zip" file. If all went well, after downloading the file it should have automatically unzipped, and you should see a file entitled "Leoki7.1MacOSX.dmg" on the desktop of your computer (or in the folder that you have chosen to have files downloaded to from the Internet). If it did not automatically unzip, double click on the file and you will see the file "Leoki7.1MacOSX.dmg".

E kaomi pālua ma luna o ka waihona "Leoki7.1MacOSX.dmg", a e puka mai ana he pā hou ma ka ‘oneki o kāu kamepiula, a ‘o "Leoki7.1MacOSX" ana ka inoa. Aia i loko o ia pā nā waihona a me nā ‘ōkuhi e pono ai ka ho‘ouka ‘ana i ka Leokī 7.1.

Double clock on the "Leoki7.1MacOSX.dmg" image and you will see a new disk appear on your computer's desktop with the name "Leoki7.1MacOSX". Inside of this file you will find the files and instructions you need to install Leoki 7.1.

Nā Palapala ‘Ōkuhi

Instructions

Aia i loko o ka wahī "Nā ‘Ōkuhi" nā palapala ‘ōkuhi. Aia ma ka ‘ōlelo Hawai‘i wale nō. ‘O kēia ke ka‘ina hana pololei no ka ho‘omākaukau ‘ana i kāu kamepiula no ka ho‘ohana ‘ana i ka Leokī 7, a he palapala ‘ōkuhi ka‘awale ko kēlā me kēia hana:

The instructions are located in the "Nā ‘Ōkuhi". They are in Hawaiian only. This is the correct order for configuring your computer to use Leokī 7.1, and there is a separate instruction document for each step:

 1. Ke Ka‘ina Hana
 2. Ka ‘Ōkuhi Ho‘ouka i nā Kinona Hua HI
 3. Ka ‘Ōkuhi Ho‘ouka a Ho‘ohana i ka Papa Pihi HI
 4. Ka ‘Ōkuhi Ho‘ouka i ka Silk
 5. Ka 'Ōkuhi Ho‘ouka i ka Leokī
 6. Papa Hua‘ōlelo ‘Enehana

 1. Preparation Steps:
 2. Instructions for Installing the HI Fonts
 3. Instructions for Installing the Papa Pihi HI Keyboard Layout
 4. Instructions for Installing Silk
 5. Instructions for Installing Leokī
 6. Technology Word List