Kuapo ʻŌlelo
Hawaiian Hawaii & English


Office 2004

Kāko‘o ‘ia nā kinona hua a papa pihi Unicode ma ka ho‘opua ‘ia o ka Microsoft Office 2004 for Macintosh OS X. He mea nui kēia no ka po‘e ‘ōlelo Hawai‘i, no ka mea, ‘a‘ole pono e ho‘ouka ‘ia nā kinona hua a me ka papa pihi kūikawā.

Unicode fonts and keyboard are now supported with the release of Microsoft Office 2004 for Macintosh OS X. This is a significant development for speakers of Hawaiian language, as this now allows users to type the ‘okina and kahakō without the installation of specialized fonts.