Kuapo ʻŌlelo
Hawaiian Hawaii & English


Nā Kinona Hua a Papa Pihi HI ma ka OS 9

Macintosh Fonts and Hawaiian Keyboard Under OS 9

‘ŌLELO A‘O:‘A‘ohe ‘ōlelo ho‘ohiki o kēia mau waihona kamepiula. Aia i ka mea ho‘ohana ke kuleana o nā pilikia a hihia paha i ‘ike ‘ia ma hope o ka ho‘ouka ‘ia ‘ana o kēia mau waihona.

NOTICE: These files are provided without warranty of any kind. The user is solely liable for any problems or damage caused by the installation or use of these files.

No Nā Kinona Hua

About The Fonts

Aia i loko o ka papa‘a waihona kamepiula i pāku‘i ‘ia i ka loulou ma lalo iho nei he mau kinona hua Macintosh i loa‘a ka ‘okina a me ke kahakō. Ua ‘ano liko nō kēia mau kinona hua me kekahi mau kinona hua ma‘amau o ka ‘ōnaehana Macintosh:

The archive file linked below contains four Macintosh TrueType font families that contain the diacritical marks found in the Hawaiian language. The HI fonts are basically similar to the following standard Mac fonts:

  • HI Kakuhihewa = Courier
  • HI Manokalanipo = Times
  • HI Pi'ilani = Palatino
  • HI Keawe = Helvetica

  • HI Kakuhihewa = Courier
  • HI Manokalanipo = Times
  • HI Pi'ilani = Palatino
  • HI Keawe = Helvetica

Ka Waihona

The File

‘Ōlelo A‘o: Aia pū i loko o ia papa‘a waihona he papa pihi Hawai‘i no ka ‘ōnaehana ‘Umi. Mai ho‘ā‘o i ka ho‘ouka ‘ana i ia papa pihi ma ka ‘ōnaehana 7-9

‘Ōlelo A‘o: Inside of this same archive is a keyboard for Mac OS X. Do not attempt to install this keyboard in System 7 though 9.

Ka Ho‘ouka ‘Ana i nā Kinona Hua HI

Installing Fonts

E kāomi pālua ma luna o ka waihona "mac_fonts.sea" no ka wehe ‘ana i nā waihona. E ‘ike ‘ia ana nā kinona hua i loko o ka wahī "mac_fonts Folder". Mai wehe i ka wahī "System Folder" ma ke kāomi pālua ‘ana, akā, e kaualakō a ho‘oku‘u wale nō i ia waihona ma luna o ke ki‘iona o ka wahī ‘ōnaehana.

Double click on the file "mac_fonts.sea" and extract the contents. You will find the fonts inside of the folder called "mac_fonts Folder". If you have System 7 through System 9, do not open the System Folder by double-clicking on it, but simply drop it over your system folder icon.

Ka Ho‘ouka a Ho‘ohana ‘ana i ka Papa Pihi HI (‘ōnaehana 7-9 wale nō)

Using the Papa Pihi HI (System 7-9 only)

Aia i loko o ia papa‘a waihona kameiula he waihona papa pihi i kapa ‘ia ka Papa Pihi "HI". In he ‘ōnaehana 7 a i ka ‘ōnaehana 9 ma kāu kamepiula Macintosh, e kaualakō a ho‘oku‘u i ia waihona ma luna o ke ki‘iona o ka wahī ‘ōnaehana.

There is also a keyboard file called Papa Pihi "HI" in the archive. If you have System 7 through System 9, do not open the System Folder by double-clicking on it, but simply drop it over your system folder icon.

Aia a ho‘ouka ‘ia ka Papa Pihi "HI" ma ke kaualakō ‘ana i kāu wahī ‘ōnaehana, e hele i nā papa ho‘oholo ("Control Panels") a e koho i ka papa ho‘oholo "Keyboard". E ‘ike ‘ia ana ka papa pihi US, US System 6, a me ka Papa Pihi "HI." E koho i ka Papa Pihi "HI" ma ke kāomi ‘ana ma luna o kona ki‘iona, a laila, e pani i ka papa ho‘oholo. No ke kikokiko ‘ana i ka ‘okina a me ke kahakō, e wehe i kāu polokalamu kikokiko, a e koho i kekahi o nā kinona hua HI ma ka papa koho kinona hua. No ke kikokiko ‘ana i ke kahakō, e kāomi a pa‘a ma luna o ke pihi koho ma mua o ke kikokiko ‘ana i ka woela. No ka woela ma‘aka, e kāomi i ke pihi ho‘oholo ma ke kāomi ‘ana i ka woela. Inā he papa pihi kahiko loa kāu, ‘a‘ohe paha papa pihi, no laila, e kāomi pū i ke pihi koho a me ke pihi kake ma ke kikokiko ÿana i ka woela.

Once you've installed the Papa Pihi "HI" by dragging it into your system folder, go to your control panels and select "Keyboard". You should see the US, US System 6, and the Papa Pihi "HI keyboards. Select the Papa Pihi "HI" by clicking on its icon, and close the control panel. To generate the Hawaiian diacriticals open your word processor or text editor and select one of the HI fonts from the fonts menu. To generate the kahakō simply hold down the option key while typing a vowel. To get the upper case vowel hold down the control key while typing the vowel. If you have an older Mac keyboard that does not have a control key, hold down both the option and shift keys while typing the vowel.

Ma ka Papa Pihi "HI, e kāomi wale nō i ke pihi koma luna no ke kikokiko ‘ana i ka ‘okina. Inā ‘oe makemake e kikokiko i ke koma luna ma‘amau, e kāomi a pa‘a i ke pihi koho me ke kikokiko ‘ana i ke pihi koma luna.

With the Papa Pihi "HI" you simply type the apostrophe key to generate the ‘okina. If you want the plain, English apostrophe, hold down the option key while pressing the apostrophe key.