Kuapo ʻŌlelo
Hawaiian Hawaii & English


No Ka ‘Ōnaehana ‘Umi, Kinona Hua "HI" a me ka ‘Ōlelo Hawai‘i

About OS X, HI Fonts and the Hawaiian Language

‘Oko‘a loa ke ‘ano o ka ‘ōnaehana Macintosh ‘Umi a me ke ‘ano o nā ‘ōnaehana kahiko. No ia kumu, ‘oko‘a ke ‘ano o nā polokalamu a me nā polokalamu kekahi. E ‘olu‘olu, e heluhelu i kēia palapala e wehewehe ana i ka ho‘opuka ‘ia o ke kāko‘o kūhelu no ka ‘ōlelo Hawai‘i ma ka ‘ōnaehana ‘Umi, a i ‘ole paha, e ho‘omau i ka heluhelu ‘ana i kēia palapala no ke a‘o ‘ana pehea e ho‘ohana ai i nā kinona hua Hawai‘i ma ka ‘ōnaehana ‘Umi.

Apple Computer‘s OS X is a radical departure from earlier versions of the Macintosh operating system. Consequently, the functionality of the older programs is also different. Please read this document for the release of official OS X support for Hawaiian language, or continue reading this document to learn how to use Hale Kuamo‘o's HI fonts under OS X.

No ke kikokiko ‘ana i ka ‘okina a me ke kahakō me nā kinona hua Unicode ma ka ‘ōnaehana ‘Umi, e heluhelu i kēia palapala.

To type the ‘okina and kahakō using Unicode fonts under OS X, read this document.

No ka Papa Pihi HI a me nā Kinona Hua

About the Papa Pihi HI and HI Fonts

‘A‘ole hiki ke ho‘ohana ‘ia ka Papa Pihi HI kahiko, ‘o ia ho‘i, ka papa pihi i hana ‘ia no ka ‘ōnaehana Macintosh 7 a i holo a i ka ‘ōnaehana 9, ma ka ‘ōnaehana ‘Umi. Ua hana ‘ia he Papa Pihi HI hou no ka ‘ōnaehana, he pono na‘e ka ‘ōnaehana 10.2 a ‘oi a‘e. Hiki nō ke ho‘ohana ‘ia nā kinona hua HI a ka Hale Kuamo‘o ma nā mana a pau o ka ‘ōnaehana ‘Umi, a ua like nō a like ka ‘ōkuhi no ka ho‘ouka ‘ana i nā kinona hua ma nā mana a pau o ka ‘ōnaehana ‘Umi. Eia na‘e, ma ka ‘ōnaehana 10.2 a ‘oi a‘e wale nō e holo ai ka Papa Pihi HI no ka ‘ōnaehana ‘Umi. Mai ho‘ā‘o i ka ho‘ouka ‘ana i ia papa pihi ma ka ‘ōnaehana 10.0.x a i ‘ole ka 10.1.x!

The Papa Pihi HI that we designed for use under OS 7 and which worked through OS 9 cannot be installed in OS X. You must however have OS X 10.2 or higher in order to install this keyboard. The HI Fonts for Macintosh that Hale Kuamo‘o makes available on this website are usable on all releases of OS X, and the installation instructions for the fonts are identical on all versions of OS X. However, the Papa Pihi HI for OS X will only be usable on OS X 10.2. and higher. Do not attempt to install the Papa Pihi HI on earlier versions of OS X

Palapala ‘Ōkuhi

Installation Instructions

E ho‘oili i ka waihona .pdf i kuhikuhi ‘ia ma ka loulou ma lalo iho nei. E heluhelu piha i ia palapala ‘ōkuhi ma mua o ka ho‘oili ‘ana i nā waihona a me ka ho‘ouka ‘ana ma kāu kamepiula.

Download the .pdf file linked below. Read these instruction completely before downloading these files and uploading them on your computer.

Papa Pihi HI.rsrc no ka OS X 10.2 a ‘oi a‘e

Papa Pihi HI.rsrc for OS X 10.2 and higher

Ho‘oili i ka Papa Pihi HI / Kinona ma ke ‘ano he waihona Stuffit a i ‘ole he waihona .zip (‘Ōnaehana 7 - OS X)

Download the fonts and keyboard as a StuffIt file or as a .zip file (System 7 - OS X)