Kuapo ʻŌlelo
Hawaiian Hawaii & English


No Ka ‘Ōnaehana ‘Umi, Unicode a me ka ‘Ōlelo Hawai‘i

About OS X, Unicode and the Hawaiian Language

‘Oko‘a loa ke ‘ano o ka ‘ōnaehana Macintosh ‘Umi a me ke ‘ano o nā ‘ōnaehana kahiko. No ia kumu, ‘oko‘a ke ‘ano o nā polokalamu a me nā polokalamu kekahi. E ‘olu‘olu, e heluhelu i kēia palapala e wehewehe ana i ka ho‘opuka ‘ia o ke kāko‘o kūhelu no ka ‘ōlelo Hawai‘i ma ka ‘ōnaehana ‘Umi, a i ‘ole paha, e ho‘omau i ka heluhelu ‘ana i kēia palapala no ke a‘o ‘ana pehea e ho‘ohana ai i nā kinona hua Hawai‘i ma ka ‘ōnaehana ‘Umi.

Apple Computer‘s OS X is a radical departure from earlier versions of the Macintosh operating system. Consequently, the functionality of the older programs is also different. Please read this document for the release of official OS X support for Hawaiian language, or continue reading this document to learn how to use Hale Kuamo‘o's HI fonts under OS X.

No ke kikokiko ‘ana i ka ‘okina a me ke kahakō me nā kinona hua "HI" a ka Hale Kuamo‘o ma ka ‘ōnaehana ‘Umi, e heluhelu i kēia palapala.

To type the ‘okina and kahakō using Hale Kuamo‘o's "HI" fonts under OS X, read this document.

Kāko‘o ‘ia nā kinona hua a me nā papa pihi Unicode ma ka ‘ōnaehana ‘Umi, a ma ka ho‘opuka ‘ia o ka ‘ōnaehana 10.2, ua komo pū he papa pihi Hawai‘i Unicode, a aia i loko o kekahi o nā kinona hua ka ‘okina a me ke kahakō. He mea nui kēia no ka po‘e ‘ōlelo Hawai‘i, no ka mea, ‘a‘ole pono e ho‘ouka ‘ia nā kinona hua a me ka papa pihi kūikawā. Hō‘ike ‘ia ma ke ki‘i o lalo iho nei kekahi mau kinona hua o ka OS X e hō‘ike pono ana i ka ‘ōlelo Hawai‘i.

Unicode fonts and keyboard are supported in Macintosh OS X, and with the release of OS X 10.2, the system includes a Unicode Hawaiian keyboard, and some fonts contain both the ‘okina and kahakō.. This is a significant development for speakers of Hawaiian language, as this now allows users to type the ‘okina and kahakō without the installation of specialized fonts. The graphic below shows a number of built-in OS X fonts displaying the Hawaiian language.

Ke Kikokiko ‘Ana i Ka ‘Okina a me ke Kahakō ma ka ‘Ōnaehana ‘Umi

Typing the ‘Okina and Kahakō in OS X

 1. Hele i ka "System Preferences", e koho i ka pānela "International", a e kaomi ma luna ka lepe "Input Menu".
 2. E huli i ka papa pihi "Hawaiian" ma ka papa inoa papa pihi, a e kaomi ma ka pahu uliuli i ka hemo o ia inoa.
 3. E pani i ka pukaaniani "System Preference" a e hō‘ike ‘ia ana he papa koho hou ma ka papa koho, ma kahi kokoke i ka uaki ‘ōnaehana. E koho i ka papa pihi "Hawaiian" e hō‘ike ‘ia (mai koho i ka papa pihi "HI" inā ‘ike ‘ia)
 4. E wehe i kekahi polokalamu e kāko‘o ana i ka Unicode, e like ho‘i me ka Word 2004 a i ‘ole ka TextEdit.
 5. E koho i kekahi kinona hua i loa‘a nā huapalapala Hawai‘i a pau, e like me ka Helvetica, Lucida Grande, a i ‘ole Times. Hō‘ike ‘ia he papa inoa o kehai mau kinona hua i loa‘a ka ‘okina a me ke kahakō ma lalo.
 6. No ke kikokiko ‘ana i ka woela me ka kahakō, e kaomi a pa‘a i ke pihi "koho", a laila, e kikokiko i ka woela. No ke kikokiko ‘ana i ka woela ma‘aka me ka kahakō, e kaomi a pa‘a pū i ke pihi "koho" a me ke pihi "kake", a laila, e kikokiko i ka woela. No ke kikokiko ‘ana i ka ‘okina, e kaomi wale nō i ke pihi koma luna.
 1. Go to the "System Preferences", choose the "International" panel, and select the "Input Menu" tab.
 2. Find the keyboard layout "Hawaiian", and click on the small blue check box to its left.
 3. Close the "System Preferences" window and you will see a new keyboard menu on the menu bar, near the system clock. Choose the "Hawaiian" keyboard that is shows (do not chose the Papa Pihi "HI" if you see it there).
 4. Select a program that supports Unicode, such as Word 2004 or TextEdit.
 5. Choose one of the fonts that supports the Hawaiian characters, such as Helvetica, Lucida Grande, or Times. A list of some of the fonts that has the ‘okina and kahakō is shown below.
 6. To type the lower case vowels with kahakō above them (ā ē ī ō ū), press and hold the Option key and then type the vowel. To type the upper case vowels with kahakō above them (Ā Ē Ī Ō Ū), press and hold the Option and Shift keys together and then type the vowel. To type the ‘okina, simply type the apostrophe key (').
ʻʻʻʻ‘‘‘

Kekahi Mau Kinona Hua I Loaʻa Ka ‘Okina a me ke Kahakō ma ka ‘Ōnaehana ‘Umi

Some Fonts Which Have the ‘Okina and Kahakō in OS X

 • Didot
 • Futura
 • Helvetica
 • Lucida Grande
 • Monaco
 • Palatino
 • Zapfino
 • Didot
 • Futura
 • Helvetica
 • Lucida Grande
 • Monaco
 • Palatino
 • Zapfino