Ka Haʻawina Kālā

Scholarships

E Ola Ka ʻŌlelo Hawaiʻi!

Let Hawaiian Language Live!

Ke ‘ae ‘ia nei nā noi kālā hele kulanui no ka makahiki kula 2016-2017!

College scholarships are now available for the 2016-2017 academic year!

He ho‘olaha a he leo paipai nō ho‘i kēia e noi mai kēlā me kēia e ‘i‘ini nui nei i ka ho‘oikaika a ho‘ōla i ka ‘ōlelo Hawai‘i ma ke komo ‘ana i nā papahana muapuka a mulipuka ho‘i o ke Koleke ‘Ōlelo Hawai‘i ‘o Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani.

All those seeking Hawaiian language proficiency through undergraduate and graduate degree programs at Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani College of Hawaiian Language are encouraged to apply.

Lā Palena Pau: 7 ‘Apelila, 2017

Application Deadline: April 7, 2017Nā Haʻawina Kālā Pākahi

Individual Scholarships