S. Kaliko Trapp

Mokuna Kālaiʻike / ʻEnehana Haleʻōlelo

ʻO Kaliko Trapp kekahi o nā kumu hapamanawa ma Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani, a ʻo ia hoʻi ke alakaʻi o ka Māhele ʻEnehana a me kekahi o nā Mālama Hale no Haleʻōlelo a me ka māhele haku haʻawina ʻo Hale Kuamoʻo.

Kaliko Trapp is a lecturer in Hawaiian language at Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani, and is the Director of Technology and a Building Manager for Haleʻōlelo and it's curriculum development department, Hale Kuamoʻo.

Nā Papa i Aʻo ʻia / Courses Taught

 • First-Level Partial Hawaiian Immersion (KHAW 104)
 • Accelerated Elementary Hawaiian (HAW 107)
 • Accelerated First-Level Hawaiian Immersion (KHAW 108)
 • Accelerated Intermediate Hawaiian (HAW 208)
 • Hawaiian and Polynesian Languages (HAW 455 / KHAW 455) (Paena o ka papa KHAW 455 H16)
 • Base-Level Fluency for Hawaiian Medium Education (HAW 490 / KHAW 490)
 • Technology for Immersion School Classrooms (KED 624)

Ka Noiʻi ʻAna

Current Research

ʻO kaʻu kumuhana noiʻi no ke kekelē Laeoʻo ʻŌlelo a Moʻokalaleo Hawaiʻi ka "lawena leo" Hawaiʻi (ʻo ia hoʻi ke kiʻinaleo, ka nuileo, ka wikileo/māmāleo, ka panaleo, apa). E kālailai ana au i ka leo o kekahi kupuna i hānau i ka hopena o nā makahiki 1800 i mea e ʻike ai i kekahi mau lauana o ka lawenaleo Hawaiʻi o ia kanaka.

The topic of my research is currently Hawaiian prosody (intonation, intensity, rhythm, tempo, and other associated factors) for my Master's Degree in Hawaiian Language and Literature. I am in the process of analyzing the voice of a Hawaiian gentleman born in the late 1800s in order to extract some Hawaiian intonational patterns.

 1. e palapala i ka leo ma ka "laina manawa"
 2. e kahakiʻi i ke kiʻeleo F0 o ke kiʻinaleo
 3. e ana i ka nuileo a me ka wikileo/māmāleo
 4. e huli i kekahi mau lauana o ka lawenaleo Hawaiʻi
 1. map speech to an accurate timeline
 2. create and annotate fundamental pitch (F0) changes over time
 3. to assess the role of intensity and rhythm
 4. to look for patterns which identify typical Hawaiian prosody

Nā Helu Wahi

Contact Information

S. Kaliko Trapp
Dept: Ka Haka ʻUla
200 W. Kāwili St
Hilo, Hawaiʻi
HI 96720 USA

S. Kaliko Trapp
Dept: Ka Haka ʻUla
200 W. Kāwili St
Hilo, Hawaiʻi
HI 96720 USA

lekauila: kaliko [kiko] trapp [ma] hawaii.edu
kelepona: (808) 932-7728

email: kaliko [dot] trapp [at] hawaii.edu
office phone: (808) 932-7728