Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani,
Koleke ‘Ōlelo Hawai‘i

Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani,
College of Hawaiian Language

‘O ka ‘Ōlelo ke Ka‘ā o ka Mauli

Language is the fiber that binds us to our cultural identity

Ua ho‘okumu ‘ia ‘o Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani ma ke Kulanui o Hawai‘i ma Hilo i ka MH 1997, ‘o ia ke Koleke ‘ōlelo Hawai‘i mua o ka honua nei a puni. Ua kapa ‘ia kona inoa no ke ali‘i wahine ‘o Luka Ke‘elikōlani Keanolani Kanāhoahoa ma muli o kona kūpa‘a wiwo ‘ole ma hope o ka ‘ōlelo a mo‘omeheu Hawai‘i.
Established in 1997, UH Hilo's College of Hawaiian Language, Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani, was named in honor of Ruth Ke‘elikōlani Keanolani Kanāhoahoa, the 19th century high chiefess known for her strong advocacy of Hawaiian language and culture.
Ma luna o ke kahua nui ākea he ‘ike ku‘una na nā kūpuna mai, he ‘imi nā kumu, nā haumāna a me nā limahana o Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani i ka ho‘okō ‘ia o ka nu‘ukia no ka pono o nā po‘e a pau o Hawai‘i nei.
Building upon the vast repository of traditional knowledge left by our elders before us, Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani faculty, staff and students seek to realize its vision statement for the benefit of all of Hawai‘i's people.

Mokuna Kālai‘ike

Academic Division

Ma ka Mokuna Kālai‘ike o Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani he kālele ‘ia ke kālai‘ōlelo, ka mo‘omeheu ku‘una a me ka ho‘ona‘auao ma o ke kaiapuni ‘ōlelo Hawai‘i.
The Academic Division of Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani emphasizes language acquisition, linguistics, traditional culture and education in a Hawaiian medium environment.
E heluhelu e pili ana i ka Mokuna Kālai‘ike a me kona mau papahana...
Read more about the Academic Division and its programs...

Mokuna Hale Kuamo‘o

Hale Kuamo‘o

Ua ho‘okumu ‘ia ka Hale Kuamo‘o e ka ‘Aha‘ōlelo o ka Moku‘āina ‘o Hawai‘i i ka makahiki 1989. Kāko‘o a paipai ka Hale Kuamo‘o i ka ho‘okumu ‘ana i ka ‘ōlelo Hawai‘i, ‘o ia ka ‘ōlelo kaiapuni o nā kula, ke aupuni a me nā ‘oihana like ‘ole, i lohe ‘ia mai ho‘i ka ‘ōlelo Hawai‘i mai ‘ō a ‘ō o Hawai‘i Pae‘āina a ma waho pū kekahi. He māhele ka Hale Kuamo‘o no ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani Hawaiian Language College ma ke Kulanui o Hawai‘i ma Hilo.
The Hale Kuamo‘o is the Hawaiian Language Center within Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikolani, College of Hawaiian Language of the University of Hawai‘i at Hilo. Established by the Hawai‘i State Legislature in 1989, the center supports and encourages the expansion of the Hawaiian language as a medium of communication in education, business, government and other contexts of social life in the public and private sectors of Hawai‘i and beyond.
E heluhelu e pili ana i ka Hale Kuamo‘o a me kona mau papahana...
Read more about the Hale Kuamo‘o and its programs...