Kuapo ʻŌlelo
Hawaiian Hawaii & English

Huakaʻi Kālai Hoʻōla ʻŌlelo Hawaiʻi

2013 Hilo Field Study on Hawaiian Language Revitalization

He ʻŌlelo Ola: ‘O Ka ‘Ōlelo Ke Ka‘ā O Ka Mauli
He ʻŌlelo Ola, A Living Hawaiian Language: Our Language Binds Us To Our Culture
Malaki 4 & 5, 2013, Hilo Hawaiʻi Mokupuni
March 4 & 5, 2013, Hilo, Hawaiʻi Island
Ke Kula ʻo Nāwahīokalaniʻōpuʻu, ʻAha Pūnana Leo, Ke Kikowaena Kilohōkū o Hawaiʻi ʻo ʻImiloa, a me Ke Koleke ʻŌlelo Hawaiʻi O Hawaiʻi ʻO Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani ma Hilo, Hawaiʻi.
Nāwahīokalaniʻōpuʻu Hawaiian Medium School, ʻAha Pūnana Leo, ʻImiloa Astronomy Center of Hawaiʻi, and Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani College of Hawaiian Language University of Hawaiʻi at Hilo, Hawaiʻi.
Me ka haʻaheo mākou e hoʻomanaʻo nei i ka piha ʻana o nā makahiki he 30 o ka hoʻonaʻauao kaiaʻōlelo Hawaiʻi. Ma muli o kēia aukahi i kumu hou mai ai ka ʻōlelo Hawaiʻi he ʻōlelo kuamua ma nā home kahi e hānai nei nā mākua i kā lākou mau keiki ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Kākoʻo ʻia nā ʻohana e kekahi ʻōnaehana papahana hoʻonaʻauao kaiaʻōlelo Hawaiʻi ma luna o ka paepae mauli ola Hawaiʻi mai ka pae pēpē a hiki loa i ka pae mulipuka o ke kulanui. ʻO ka hoʻōla hou ʻana i nā mānaleo Hawaiʻi ke hoʻomau aku i ka mauli moʻomeheu Hawaiʻi ma kona moʻokūʻauhau Hawaiʻi mai ka pō mai. Kaʻi umauma ʻia nā hana e hoʻoneʻe nei i nā hana e mauli ola ai ka ʻōlelo Hawaiʻi i ke ao mālamalama.
The revitalization of the Hawaiian language celebrates 30 years of Hawaiian immersion education. Through this movement the language has begun to reestablish itself as a first language in households where parents are raising their children in Hawaiian. These families are supported through a network of culturally relevant Hawaiian medium education programs from the infant-toddler level to university graduate degree programs in the Hawaiian language. Revitalization through the regeneration of new Hawaiian native speakers, maintains our cultural integrity back to the origins of our Hawaiian identity. Minds, hearts and hands continue to work toward a brighter future for the revitalization of the Hawaiian language.
E ʻike maka i nā papahana hoʻōla ʻōlelo mai ka pae pēpē-kamaliʻi, ke kula haʻahaʻa, ke kula waena, ke kula kiʻekiʻe, a me ka pae kulanui o ka ʻōnaehana hoʻonaʻauao kaiaʻōlelo Hawaiʻi. E mālama ʻia ana nā hōʻikeʻike, nā kūkākūkā, a me nā hālāwai hoʻonaʻauao e nā limahana nāna ka hana ma Hilo ma ke Kuʻikahi Hoʻonaʻauao ʻŌlelo Hawaiʻi o ke Koleke ʻŌlelo Hawaiʻi: Ke Kula ʻo Nāwahīokalaniʻōpuʻu, ʻAha Pūnana Leo, Ke Kikowaena Kilohōkū ʻo ʻImiloa, a me Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani, Ke Koleke ʻŌlelo Hawaiʻi, ma Ke Kulanui o Hawaiʻi Ma Hilo, Hawaiʻi.
Witness first-hand the language revitalization programs in action at the infant-toddler to preschool level, the elementary, middle school, high school, and tertiary level of Hawaiian medium education. There will also be seminar presentations, discussions, and workshops from those who are involved and working in Hawaiian medium education at Hilo with the College of Hawaiian Language Consortium: Nāwahīokalaniʻōpuʻu Hawaiian Medium School, ʻAha Pūnana Leo, ʻImiloa Astronomy Center of Hawaiʻi, and Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani College of Hawaiian Language University of Hawaiʻi at Hilo, Hawaiʻi.
* E hoʻopaʻa i kou hōʻea ma ka la 3 o Malaki i hiki ke komo i nā hana o ke kakahiaka nui o ka lā 4.
* Please make accommodations for March 3th so that you may participate at the early morning start on the 4th.
Ua pau kēia papahana.
This program has concluded.
Eia ka Papamanawa (.pdf)
Here is the link for the program schedule (.pdf)
Eia ka loulou no ka ICLDC 2013 ma NFLRC, UH
Here is the link for ICLDC 2013 at UH NFLRC
Nānā pū i ka makahiki 2009, 2011
See also years 2009, 2011