Kālā Manawale‘a

Donations

Hiki ke kākoʻo ʻia mai nā pahuhopu a me nā hana a ka Hale Kuamoʻo ma ka lūlū mai i ke kālā hāʻawi manawaleʻa. E kākau ʻia ka pila kīkoʻo i ka UH-Foundation, me ka hoʻākāka ma luna no ka Hale Kuamoʻo ia kālā.

Contributions to the Hale Kuamoʻo may be made through the University of Hawaiʻi Foundation. The UH Foundation can accept several types of contributions, including bequests, charitable trusts, and cash gifts. Please indicate on your contribution that you are donating to the Hale Kuamoʻo.

University of Hawaiʻi Foundation
P.O. Box 11270
Honolulu, Hawaiʻi 96828
(808) 956-8849

University of Hawaiʻi Foundation
P.O. Box 11270
Honolulu, Hawaiʻi 96828
(808) 956-8849