Kualono

Papahana Hoʻomākaukau Kumu ʻŌiwi ʻo Kahuawaiola

‘O ka papahana ho‘omākaukau kumu ‘ōiwi ‘o Kahuawaiola, he polokalamu mulipuka ‘ekolu kau kona lō‘ihi i kükulu ‘ia no ka ho‘omākaukau ‘ana i nā kumu Mauli Ola Hawai‘i no ka ho‘ona‘auao ma o ka ‘ōlelo Hawai‘i, no nā polokalamu a‘o ‘ōlelo a mo‘omeheu Hawai‘i a no nā kula e lawelawe ana no nā haumāna kuana‘ike Hawai‘i. ‘Åpono piha ‘ia ‘o Kahuawaiola e ka ‘Ahahui Kaumoku‘āina o nā Luna Ho‘okele Moku‘āina o nā Polokalamu Ho‘omākaukau Kumu. Ma ka ho‘okō piha ‘ana o nā haumāna i nā koina a pau o ka papahana e kō ai kekahi o nā koina Laikini Kumu A‘o Paekomo a ka Papa Ho‘okele Ana Ho‘ohālike Kumu.

E heluhelu e pili ana iā Kahuawaiola… ma ka paena Kahuawaiola.