Nā Papahana Mulipuka

Post-Graduate Programs

Ph.d. Ho‘ōla ʻŌlelo a Mo‘omeheu Hawaiʻi a ‘Ōiwi

Ph.d. in Hawaiian and Indigenous Language and Cultural Revitalization

‘O ka pahuhopu nui o ke Ph.d. Ho‘ōla ʻŌlelo a Mo‘omeheu Hawaiʻi a ‘Ōiwi ke kāko‘o ‘ana i ka Moku‘āina ‘o Hawai‘i ma ke a‘o kālai‘ike ma ka pae ki‘eki‘e a me ka ‘imi na‘auao ma ka ‘ōlelo Hawai‘i. ‘O kekahi pahuhopu ka ho‘ohana ‘ana i ke kūkohu holo pono ‘o ka ho‘ōla ‘ōlelo Hawai‘i no ke a‘o ‘ana i ka po‘e ‘imi ‘ike a a‘o ‘ōlelo ‘ōiwi ma ka pae muli puka i ka ‘ike e waiwai ana i ka ho‘ōla ‘ana i kā lākou mau ‘ōlelo a mo‘omeheu.
The Ph.d. in Hawaiian and Indigenous Language and Culture Revitalization is designed first to serve the needs of the State of Hawai‘i for advanced academic training and scholarly research in the Hawaiian language. An additional goal is to use the internationally recognized successful model of Hawaiian language revitalization to provide other indigenous scholars and language educators with graduate level education relevant to the revitalization of their own languages and cultures.

M.A. ma ka ʻŌlelo a Moʻokalaleo Hawaiʻi

The M.A. in Hawaiian Language and Literature

ʻO ka M.A. ma ka ʻŌlelo a Moʻokalaleo Hawaiʻi ko ke Kulanui o Hawaiʻi ma Hilo papahana mulipuka mua loa, a ʻo ia pū ka mua loa no nā ʻōlelo ʻōiwi ʻAmelika a pau. He hoʻomākaukau kēia papahana laeo‘o i nā haumāna puka no ka hoʻokō ʻana i nā noi e māhuahua aʻe nei no ka ʻike kūhohonu i ka ʻōlelo a moʻokalaleo Hawaiʻi ma nā pōʻaiapili like ʻole o ka nohona ma Hawaiʻi nei.
UH Hilo's first graduate program and the first in the United States focusing on a Native American language, the M.A. in Hawaiian Language and Literature seeks to produce graduates prepared to meet the increasing demands for in-depth knowledge of Hawaiian language and literature in all sectors of contemporary life in Hawaiʻi.

M.A. Hoʻonaʻauao ʻŌlelo a Moʻomeheu ʻŌiwi

M.A. in Indigenous Language and Culture Education

He papahana hoʻomākaukau ka M.A. Hoʻonaʻauao ʻŌlelo a Mo‘omeheu ‘Ōiwi i ka poʻe e hoʻonaʻauao ana i ka ‘ōlelo a me ka mo‘omeheu ‘ōiwi Hawaiʻi, e la‘a me nā kumu kula, nā kahu kula, nā laekahi kumuwaiwai mo‘omeheu Hawaiʻi, a me ia ʻano aku ia ʻano aku o ka poʻe aʻo ʻike ʻōiwi. He papahana e hoʻolako ana i nā kumuwaiwai e naʻauao ai i ka ʻōlelo a me ka ʻike moʻomeheu Hawaiʻi. Hui pū hoʻi ko Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani, ko Kahuawaiola, ko ka Hale Kuamoʻo, ko ka ʻAha Pūnana Leo, a me ko nā kula hoʻokolohua M-12 i “ʻau umauma i ka wai.”
The Master of Arts (M.A.) in Indigenous Language and Culture Education is designed for indigenous language and culture education practitioners such as teachers, administrators, culture resource specialists, etc. The setting at Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani College with its Kahuawaiola Indigenous Teacher Education Program, curriculum development center, consortium with the ʻAha Pūnana Leo, and P-12 laboratory school, baccalaureate, and graduate Hawaiian medium education programs provides unique resources for understanding indigenous language and culture education.

Palapala Hō‘oia Mulipuka ma ka Ho‘ona‘auao ‘Ōiwi

Graduate Certificate in Indigenous Education

He polokalamu mulipuka ʻekolu kau o ka lōʻihi ka Papahana Hoʻomākaukau Kumu ʻŌiwi ʻo Kahuawaiola, i kūkulu ʻia no ka hoʻomākaukau ʻana i nā kumu Mauli Ola Hawaiʻi no ka hoʻonaʻauao 'ana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, no nā polokalamu aʻo ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi, a no nā kula e lawelawe ana no nā haumāna kuanaʻike Hawaiʻi. ʻĀpono piha ʻia ʻo Kahuawaiola e ka Papa ʻĀpono Polokalamu Hoʻomākaukau Kumu o ka Mokuʻāina. Ma ka puka kūhelu ʻana o nā haumāna mai Kahuawaiola e kō ai kekahi o nā koina Laikini Kumu Aʻo Paekomo a ka Hawaiʻi Teacher Standards Board (HTSB).
The Kahuawaiola Indigenous Teacher Education Program is a three-semester post-baccalaureate program, delivered primarily through the medium of Hawaiian, specifically designed to prepare Mauli Ola Hawaiʻi (Hawaiian identity nurturing) teachers of the highest quality to teach in Hawaiian language medium schools, Hawaiian language and culture programs in English medium schools, and schools serving students with a strong Hawaiian cultural background. Kahuawaiola is accredited through the State Approval of Teacher Education Programs (SATE). Upon successful completion of the program, candidates will have satisfied one of the requirements for initial licensure from the Hawaiʻi Teachers Standards Board.
E ho‘oili a heluhelu i kēia palapala wehewehena papahana no ka ‘ike hou aku e pili ana i ka papahana kēkelē kauka a me nā papaha kēkelē mulipuka ‘ē a‘e.
Download and read this program description document for more information about the doctorate program.