Kuapo ʻŌlelo
Hawaiian Hawaii & English

Ke Kuapo ʻŌlelo ʻAna

Language Toggling

Ua hana mākou i nā ʻaoʻao o ke Kualono i hiki ke kuapo ʻia ka ʻōlelo mai ka ʻōlelo Hawaiʻi i ka ʻōlelo Pelekānia. He mau pihi kuapo ʻōlelo ma ke kolamu hema ma nā ʻaoʻao ʻaoʻao a pau o ke Kualono. Ma ke kaomi ʻana i ke pihi e hōʻike ana i ka hae Hawaiʻi wale nō (ʻo ia hoʻi, ʻo ke pihi ma ka ʻaoʻao hemo o nā pihi ʻekolu), hōʻike ʻia ka ʻōlelo Hawaiʻi wale nō. Ma ke kaomi ʻana i ke pihi e hōʻike ana i ka hae ʻAmelika wale nō (ʻo ia hoʻi, ʻo ke pihi ma ka ʻaoʻao ʻākau o nā pihi ʻekolu), hōʻike ʻia nā ʻōlelo ʻelua. ʻAʻole e hōʻike ʻia he nānaina ʻōlelo Pelekānia wale nō ma ke Kualono.

Where available, we have mirrored pages on Kualono in both Hawaiian and English. It is equipped with language toggle buttons that appear in the left hand column of each page. When you click on the button displaying the Hawaiian flag only (that is, the button on the far left), content is displayed in Hawaiian only. When you click on the button displaying the American flag only (that is, the button on the far right), content is displayed in both languages only. We do not provide an English-only view on Kualono.

‘A‘ole holo na pihi ma lalo; no ka nānā wale ‘ana nō ia mau ki‘iona. No ke kuapo ‘ōlelo ‘ana, e kaomi i nā pihi ma ke kolamu ma ka ‘ao‘ao hema.

The buttons below do not work; they are for display only. Click the buttons in the left-hand column to toggle the language.

Hawaiian Kikokikona ʻōlelo Hawaiʻi wale nō.
Hawaiian Text in Hawaiian only.
Hawaii & English Kikokikona ma nā ʻōlelo ʻelua.
Hawaii & English Text in both languages

Ma hoʻokahi wale nō ʻōlelo kekahi mau palapala. Ma ia mau palapala, ʻaʻole e hōʻike ʻia nā pihi ‘ōlelo.

Some pages are in one language only. On these pages, the language buttons are not displayed.