Kuapo ʻŌlelo
Hawaiian Hawaii & English

Kahuawaiola - Papahana Ho?om?kaukau Kumu Mauli Ola Hawai?i


KA ‘IKE KA‘ALAUNA


CONTACT INFORMATION


I ʻike hou aku no Kahuawaiola, e kākau leka a kelepona paha i ke keʻena Kahuawaiola penei:


For more information about Kahuawaiola or to request an application packet, please contact:


Kahuawaiola Indigenous Teacher Education Program, PB12-1
Ka Haka ‘Ula O Ke‘elikōlani College
University of Hawai‘i at Hilo
200 W. Kāwili, Hilo, HI 96720-4091
Kelepona: (808) 974-7796
Kelepa‘i: (808) 974-7797
Leka Uila: noi_kahuawaiola@leoki.uhh.hawaii.edu


Kahuawaiola Indigenous Teacher Education Program, PB12-1
Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani College
University of Hawai‘i at Hilo
200 W. Kāwili, Hilo, HI 96720-4091
Phone: (808) 974-7796
Fax: (808) 974-7797
Email: noi_kahuawaiola@leoki.uhh.hawaii.edu


Luna Ho‘okele: Keiki Kawai‘ae‘a


Director: Keiki Kawai‘ae‘a


Kāko‘o Papahana: Ku‘ulei Kepa‘a

Program Assistant: Ku‘ulei Kepa‘a