Ka Papahana Kumau

Course Schedule

Nā Koina Komo (Pale 1: Wana‘ao)

Entrance Requirements (Pale 1: Wana‘ao)Kauwela (Pale 2: Kahikole)
Ma Ke Kula ʻO Nāwahīokalaniʻōpuʻu me Ke Kulanui O Hawaiʻi Ma Hilo.
 1. KEd 620 (3) Paepae Hoʻonaʻauao no ke Kula Mauli Ola
 2. KEd 621 (3) Mākau ʻŌlelo no ke Kula Mauli Ola
 3. KEd 622 (2) Makemakika me ka ʻEpekema no ke Kula Mauli Ola
 4. KEd 623 (2) Pilikanaka no ke Kula Mauli Ola
 5. KEd 624 (3) Pāheona, Pāpaho a me ka Mākau Kino no ke Kula Mauli Ola
Summer Session (Pale 2: Kahikole)
At Nāwahīokalaniʻōpuʻu Laboratory School and at UH Hilo.
 1. KEd 620 (3) Foundations for Hawaiian Medium Education
 2. KEd 621 (3) Language Arts in Hawaiian Medium Education
 3. KEd 622 (2) Math and Science in Hawaiian Medium Education
 4. KEd 623 (2) Social Studies in Hawaiian Medium Education
 5. KEd 624 (3) Technology, Arts, and Physical Education in Hawaiian Medium EducationHā‘ulelau (Pale 3: Kahikū)
Ma nā kula aʻoākumu a ma nā hopenapule (ma HITS).
 1. KEd 641 (9) Aʻoākumu I
 2. KEd 642 (3) Seminā Aʻoākumu I
Fall Semester (Pale 3: Kahikū)
In-school sites and at UH Hilo on Saturdays (via HITS).
 1. KEd 641 (9) Hawaiian Medium Field Experience I
 2. KEd 642 (3) Hawaiian Medium Field Experience I SeminarKupulau (Pale 4: Kaulolo)
Ma nā kula aʻoākumu a ma nā hopenapule (ma HITS).
 1. KEd 643 (9) Aʻoākumu II
 2. KEd 644 (3) Seminā Aʻoākumu II
Spring Semester (Pale 4: Kaulolo)
In-school sites and at UH Hilo on Saturdays (via HITS).
 1. KEd 643 (9) Hawaiian Medium Field Experience II
 2. KEd 644 (3) Hawaiian Medium Field Experience II SeminarNā Papa Kahuawaiola


Kahuawaiola Course Descriptions


KEd 620
Paepae Ho‘ona‘auao no ke Kula Mauli Ola
(3 ‘ai)

KEd 620
Foundations for Hawaiian Medium Education
(3 credits)

ʻO ka pahuhopu nui o ka papa ʻo ia hoʻi, ke aʻo i nā pahuhopu hoʻonaʻauao Mauli Ola Hawaiʻi no nā papa i aʻo ʻia i loko o ka ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi a me nā kākoʻo moʻomeheu, ke kālaimanaʻo aʻo, ka mōʻaukala a pēlā pū nā kānāwai kākoʻo i kēia ʻano kula ʻana. ʻO kekahi kālele o kēia papa, ʻo ia nā kaʻakālai aʻo a me nā ʻike kahua aʻo e pono ai ka hoʻolālā haʻawina, ka hoʻomohala haʻawina, ke aʻo a me ka loiloi ʻana i ke aʻo a nā haumāna kaiapuni Hawaiʻi. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

Goals of Hawaiian medium education and their cultural, philosophical, historical and legal bases. Basic tools for planning, developing, delivering and evaluating instruction of Hawaiian speaking children including techniques for management and age-appropriate development from a Hawaiian cultural base. Conducted in Hawaiian. Pre: permission from the Division.KEd 621
Mākau ʻŌlelo no ke Kula Mauli Ola
(3 ‘ai)

KEd 621
Language Arts in Hawaiian Medium Education
(3 credits)

Ke aʻo heluhelu me ke kākau a me nā mākau pili pū, ʻo ia hoʻi, ka mākau maopopo ʻōlelo me ka mākau ʻōlelo waha. Ke aʻo ʻana i nā ʻōlelo ʻē, e like me ka ʻōlelo Beretānia, i nā haumāna i paʻa mua ka mākau heluhelu Hawaiʻi. Ka hoʻohana ʻana me ke aʻo ʻana i nā moʻokalaleo waha me ke kākau ma nā hana keaka. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

Literacy in Hawaiian and associated comprehension and speaking skills. Teaching other languages, including English, to initially Hawaiian literate students. Use and teaching of oral and written literature in dramatized presentations. Conducted in Hawaiian. Pre: permission from the Division.KEd 622
Makemakika me ka ‘Epekema no ke Kula Mauli Ola
(2 ‘ai)
KEd 622
Math and Science in Hawaiian Medium Education
(2 credits)

Ke aʻo i ka makemakika a me ka ʻepekema ma loko o ka ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi. Nā kiʻina hana no ke aʻo ʻana i ka ʻikepili, hoʻomākalakala polopolema, ʻimi hāʻina a noʻonoʻo loi i nā haumāna ʻōlelo Hawaiʻi. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

Mathematical and scientific concepts within a Hawaiian cultural and environmental framework. Techniques for teaching content, problem solving and critical thinking to Hawaiian speaking children. Conducted in Hawaiian. Pre: permission from the Division.KEd 623
Pilikanaka no ke Kula Mauli Ola
(2 ‘ai)

KEd 623
Social Studies in Hawaiian Medium Education
(2 credits)

Ke aʻo i nā mea nui o ka haʻaliu hoʻolauna kanaka ʻana o ka pōhai kūloko a me ka pōhai honua a me nā hana maʻamau o ka nohona lā e pā nei ke ola o nā keiki ʻōlelo Hawaiʻi a me ko lākou mau ʻohana. Hoʻohui ʻia ka pilikanaka a me nā mākau ola mai ke kuanaʻike o ka mōʻaukala a me ka moʻomeheu Hawaiʻi. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

Major local and global social processes that affect the lives of Hawaiian speaking children and their families. Integration of social studies and practical arts with a Hawaiian historical and cultural perspective. Conducted in Hawaiian. Pre: permission from the Division.KEd 624
Pāheona, Pāpaho, a me ka Mākau Kino no ke Kula Mauli Ola
(3 ‘ai)

KEd 624
Technology, Arts, and Physical Education in Hawaiian Medium Education
(3 credits)

Ke aʻo i ka hōʻike ʻana i nā manaʻo a me nā haʻawina o ka naʻau ma nā ʻano like ʻole, ʻo ka puolo, ka pāheona, ka hula, ka mākau kino a me ka ʻenehana kamepiula. Ke aʻo ʻana i ka mahalo i ia ʻano hōʻike ʻana a me kona hoʻohana ʻia ʻana ma nā hana kuʻuna Hawaiʻi. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

Group and individual expression to convey thoughts and emotions through various media including music, fine arts, dance, multimedia technology and communications, and physical education. Understanding and appreciation of such expressions and their integration in Hawaiian tradition. Conducted in Hawaiian. Pre: permission from the Division.KEd 641
A‘oākumu I
(9 ‘ai)

KEd 641
Hawaiian Medium Field Experience I
(9 credits)

Ke komo maoli i ke aʻo ma nā pōʻaiapili like ʻole o ke kula mauli ola. Ke aʻo ʻana i nā mākau haʻawina ma o nā kaʻakālai aʻo me nā kaʻina aʻo e pono ai nā haumāna. Koi ʻia ke komo ma ka puka/puka ʻole. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: hoʻokō ʻia ka papa KEd 620, 621, 622, 623 a me ka 624; kāinoa no ka KEd 642 i ke kau hoʻokahi a me ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

Practical experience and application of teaching methods and strategies in content areas in Hawaiian medium schools. Must be taken credit/no credit. Conducted in Hawaiian. Pre: completion of KEd 620, 621, 622, 623, and 624; concurrent enrollment in KEd 642 and permission from the Division.KEd 642
Seminā A‘oākumu I
(3 ‘ai)

KEd 642
Hawaiian Medium Field Experience I Seminar
(3 credits)

Nā ālaina ma ka haʻapili paepae manaʻo ma ka hoʻoili ʻana i ka hoʻonaʻauao ma o ka ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi. Ka pilina ma waena o ka papa e aʻo ʻia ana ma loko o ka ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi a me kona kula. Koi ʻia ke komo ma ka puka/puka ʻole. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: kāinoa no ka KEd 641 i ke kau hoʻokahi a me ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

Problems in application of theory in the delivery of instruction in Hawaiian medium classrooms. The interface between the Hawaiian medium classroom and English medium classrooms of an individual school. Must be taken credit/no credit. Conducted in Hawaiian. Pre: concurrent registration in KEd 641 and permission from the Division.KEd 643
A‘oākumu II
(9 ‘ai)

KEd 643
Hawaiian Medium Field Experience II
(9 credits)

Ke kau ʻelua o ke aʻoākumu no nā papa i aʻo ʻia i loko o ka ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi. Koi ʻia ke komo ma ka puka/puka ʻole. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: kāinoa no ka KEd 644 i ke kau hoʻokahi a me ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

Supervised teaching in Hawaiian medium schools. Must be taken credit/no credit. Conducted in Hawaiian. Pre: concurrent registration in KEd 644 and permission from the Division.KEd 644
Seminā A‘oākumu II
(3 ‘ai)

KEd 644
Hawaiian Medium Field Experience II Seminar
(3 credits)

Nā nīnau nui ma ka hoʻoili, hoʻokele, a kākoʻo i ka hoʻonaʻauao kaiapuni Hawaiʻi. Koi ʻia ke komo ma ka puka/ puka ʻole. Mālama ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: kāinoa no ka KEd 643 i ke kau hoʻokahi a me ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

Issues in the delivery, administration, and support of Hawaiian medium education. Must be taken credit/no credit. Conducted in Hawaiian. Pre: concurrent registration in KEd 643 and permission from the Division.