Mokuna Kālai‘ike

Academic Division

ʻO ke kālele o ka ka Mokuna Kālai‘ike o Ka Haka ‘Ula O Ke‘elekōlani ke a‘o ‘ōlelo, kālai‘ōlelo, mo‘omeheu ku‘una, a me ka ho‘ona‘auao ma ka ‘ōlelo Hawai‘i a me nā honua ‘ōlelo ‘ōiwi ‘ē a‘e.
The academic division of Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani College of Hawaiian Language emphasizes language acquisition, linguistics, traditional culture, and education in a Hawaiian or other indigenous language medium environment.
E kaomi i nā loulou ma luna a‘e no ke a‘o hou ‘ana e pili ana i nā papahana like ‘ole o Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani.
Click on the links above to learn more about the various programs of Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani College of Hawaiian Language.
E heluhelu e pili ana i ka Hale Kuamo‘o a me kona mau papahana...
Read more about the Hale Kuamo‘o and its programs...
Ka Haka ʻUla logo
Ka Haka ʻUla logo