Kahuawaiola

Ka Nuʻukia o Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani

‘O ka ʻōlelo ke ka‘ā o ka mauli.

Ke Ala Nuʻukia o Kahuawaiola

ʻO ke ala nuʻukia o Kahuawaiola ka hoʻomākaukau ʻana i nā kumu Mauli Ola Hawaiʻi no ka hoʻonaʻauao ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, no nā polokalamu aʻo ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi, a no nā kula e lawelawe ana no nā haumāna kuanaʻike Hawaiʻi.

Nā Pahuhopu o Kahuawaiola

E aʻo i nā haumāna aʻoākumu a mākaukau ma ka ʻōlelo a moʻomeheu ʻōiwi Hawaiʻi me ka ʻimi mau i nā pahuhopu a me nā hopena aʻo o lalo iho nei:

ʻIke ʻŌlelo: He kanaka ʻōlelo Hawaiʻi ola.
Hōʻike a hoʻoulu i ka mākaukau ʻōlelo Hawaiʻi ma nā pōʻaiapili a mākau like ʻole o ke kaiaaʻo.

ʻIke Mauli Ola Lāhui: He kanaka pikoʻu mauli ola Hawaiʻi.
Hoʻoulu i ka pikoʻu mauli ola Hawaiʻi ma ke aʻo kahua moʻomeheu.

ʻIke Hoʻokō: He kanaka kūlia i ka nuʻu.
Me ka hikaloiloi a me ka hoʻoikaika mau, hoʻomohala i nā haʻawina e hoʻokele ana i kō ka haumāna mākaukau naʻauao, mālama kanaka, a hoʻomau moʻomeheu.

ʻIke Pilina: He kanaka paʻa pono o ka pilina aloha.
Hoʻoulu i ka hōʻihi pilina aloha ma waena o ka poʻe o ka honua kula, nā ʻohana a me ke kaiaulu.

ʻIke Honua: He kanaka kūpaʻa i ke aloha ʻāina a me ke aloha honua.
Hoʻoulu a ʻauamo i ke kuleana mālama honua me ka palekana ma nā pōʻaiapili a pau.

ʻIke Naʻauao: He kanaka ʻimi naʻauao.
ʻImi, mālama a hoʻohana i ke aʻo ma nā kiʻina aʻo a me ka ʻike a kuanaʻike Hawaiʻi no ka pono o nā haumāna a pau.

ʻIke Pikoʻu: He kanaka lawena kūpono.
Aloha i ka ʻoihana aʻo a ʻiʻini ʻoiaʻiʻo i ka hoʻoikaika mau.

ʻIke Kuanaʻike: He kanaka ʻimi i ka pilina o nā kuanaʻike o ke ao ma o ke kuanaʻike Hawaiʻi.
Hoʻoulu i ka mahalo no nā kuanaʻike like ʻole o ke ao ma o ke kuanaʻike Hawaiʻi.

ʻIke Ola Pono: He kanaka ola pono.
Lilo i kumu hoʻohālike no nā haumāna ma ka ʻuhane, ka naʻau, ka noʻonoʻo a me ke kino.

Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani Hawaiian Language College - University of Hawaiʻi at Hilo