Papahana Mulipuka

Scott Saft, PhD

Professor, Linguistics and Graduate Courses; Program Coordinator: Linguistics Program, Graduate Program, PhD Program

(808) 932-7221

saft@hawaii.edu

(808) 932-7651

Portable Building 17, room 5

(808) 932-7730

kuulei.kepaa@hawaii.edu

(808) 932-7409

Haleʻōlelo, room 132

Kālele ka Mokuna Papahana Kālaiʻike o Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani - Koleke ʻŌlelo Hawaiʻi ma luna o ka ʻōlelo Hawaiʻi, ka moʻomeheu Hawaiʻi kuʻuna, ka hoʻōla hou ʻana i ka ʻōlelo a moʻomeheu ʻōiwi, ke kālaiʻōlelo a hoʻonaʻauao ma ke kaiapuni Hawaiʻi, a me Nā Kula Mauli Ola, ʻo ka papahana kula hoʻokolohua P-12. Aia ma lalo nei nā kēkelē muapuka a mulipuka o Ka Haka ʻUla o Keʻelikōkalani.


Kahuawaiola: Papahana Hoʻomākaukau Kumu Mauli Ola

ʻO ka papahana o Kahuawaiola kahi e hoʻomākaukau ʻana i nā kumu Mauli Ola Hawaiʻi no ka hoʻonaʻauao ʻana ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, no nā polokalamu aʻo ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi, a no nā kula e lawelawe ana no nā haumāna kuanaʻike Hawaiʻi.

MA: Hoʻonaʻauao ʻŌlelo a Moʻomeheu ʻŌiwi

ʻO ka papahana laeoʻo ma ka hoʻonaʻauao ʻōlelo a moʻomeheu ʻōiwi kahi e hoʻomōhala ʻia ai ka mākau noiʻi o nā haumāna i mea e hoʻoholomua ʻia ai ka hoʻonaʻauao Hawaiʻi a ʻōiwi ma ʻekolu kālele: - Hoʻonaʻauao Kaiapuni ʻŌiwi - ʻŌlelo a Moʻokalaleo Hawaiʻi - Hoʻōla ʻŌlelo ʻŌiwi a Hapaʻuku


Ph.D: Hoʻōla ʻŌlelo a Moʻomeheu Hawaiʻi a ʻŌiwi

ʻO ke ala nuʻukia o ka Papahana Kauka ma ka Hoʻōla ʻŌlelo a Moʻomeheu Hawaiʻi a ʻŌiwi, ʻo ia ka hoʻomākaukau ʻana iho i nā ʻiminaʻauao Hawaiʻi a ʻōiwi ʻē aʻe paha i mākaukau no ke komo ʻana i nā kūlana alakaʻi i loko o ko lākou mau kaiaulu hoʻōla ʻōlelo a moʻomeheu.