Kū i ka Mānaleo

2015-03-11 E hōʻano hou ʻia ana kēia māhele; ʻaʻole paha holopono ma nā wahi a pau i kēia manawa.

Palapala ‘Ae Ho‘ohana ‘Ohina Leo ‘o “Kū I Ka Mānaleo”

Ua wae ‘ia ka nui o kēia ‘ohina leo i kapa ‘ia ‘o Kū I Ka Mānaleo mai loko a‘e o ka ‘ohina leo nui ‘o Ka Leo Hawai‘i, i loa‘a kekahi mau māhele mānaleo Hawai‘i pōkole, ‘a‘ole ‘o ka nīnauele lō‘ihi piha. ‘O ka helu 28 me ka helu 29 o ka ‘ohina ‘o Kū I Ka Mānaleo, na Larry Kimura i hana ka‘awale me kona makua kāne hanauna. Pili nō na‘e nā ‘ōlelo o kēia Palapala ‘Ae Ho‘ohana no ia mau helu ‘elua.

Ma kahi o ka ho‘okahi minuke a i ka ‘ekolu minuke paha ka lō‘ihi i mea e kōkua ai i ka ho‘ohana ‘ana ma kekahi ‘ano ha‘awina ho‘olohe no ka lumi a‘o. Ua kapa ‘ia kēlā me kēia wae ‘ana ma kona inoa po‘omana‘o. No laila, he hana kēia no ka ho‘oholomua ‘ana a‘e i ke a‘o ‘ana i ka ‘ōlelo Hawai‘i, ka ‘ike mo‘omeheu a mō‘aukala Hawai‘i paha mai nā kumu ‘ōlelo mānaleo. Aia nō ia mau ma‘i‘o ho‘ohana i ke ki‘inaa‘o a ke kumu a i ‘ole a ka haumāna.

Ke ho‘opuka ‘ia kekahi ‘ike o ka ‘ohina leo ‘o Kū I Ka Mānaleo ma kekahi ‘ano, ma loko o kekahi puke paha, he pā sēdē, he ‘atikala paha, a he aha ke ‘ano, no ka ho‘opuka ‘ana i kekahi lehulehu, koi mua ‘ia ka ‘ae maiā Larry Kimura no kēia ‘ano hana a laila e pūlima i kekahi palapala kulekele no ka hō‘oia ‘ana i ke pa‘i ‘ana i ka inoa o ka ‘ohina leo ‘o Kū I Ka Mānaleo a me ka inoa o ke kanaka nāna mai ia ‘ike ma kekahi ‘ano pailaha o ia hana ho‘opuka a kākau paha.


Hō‘ike au i ko‘u maopopo a me ka ho‘okō i kēia mau mana‘o i wehewehe ‘ia ma kēia palapala ma ke kāomi ‘ana ma pihi ʻo “ʻAe au” o lalo iho nei. E kaomi iā "Haʻalele" no ka haʻalele ʻana.